Genealogi

Slægtsforskning, også kaldet genealogi – af græsk: genea familie; græsk: logos læren om – er udforskningen af det enkeltes menneskes eller den enkelte families afstamning.

Sandholdt afstamning i vores gren